Belastingbesparing

Gastouders die voldoen aan de criteria van de Belastingdienst kunnen ervoor in aanmerking komen om als ‘ondernemer’ te worden beschouwd. Op jaarbasis kan dit enkele duizenden euro’s belastingvoordeel opleveren. Wij kunnen ook beoordelen of u reeds in voorgaande jaren voldoet aan de eisen van ondernemerschap. Wij kunnen dan voor u een verzoekschrift indienen. Wij doen dit op basis van ‘no cure, no pay’. U hoeft dus uitsluitend aan ons een vergoeding te betalen als er daadwerkelijk een belastingvoordeel is behaald.