FAGON

Bezoekadres: Mercurion 32B, Zevenaar
Postadres: Zonegge 1716, 6903 GR Zevenaar

(06) 480 570 00
info@fagon.nl

Kennismaken?

Belastingaangifte

Wij kunnen voor u (en eventueel partner) de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Nadat uw administratie is gecontroleerd stellen wij voor u de jaarstukken op (balans en verlies- en winstrekening). U ontvangt van ons een lijst met noodzakelijke documenten welke u dient te verzamelen en aan ons kunt mailen / verzenden. Na uw akkoord worden de aangiften elektronisch ingediend. Vooaf hebben wij met u overleg en geven waar nodig een toelichting.